Tien jaar etische ontwikkelingen in de gezondheudszorg in VlaanderenFernand Van Neste - Streven nummer10 - november 2004 *


In de laatste tien jaar hebben in Vlaanderen belangrijke ontwikkelingen plaatsgehad in het ethisch denken over de gezondheidsorg. Een totaal nieuwe visie op de medische moraal kwam tot stand in een commissie die opgericht werd door de Vereniging van Verzorgingsinstellingen. Het uitgangspunt van deze commissie is : openheid voor de nieuwe ethische.